Penn Spinfisher Custom 650SS ペン・スピンフィッシャー650SSカスタム FK
BACK

Penn Spinfisher 650SS Custom FK's
tuned by CCM & GAAR

CCM製、大口径パワーディスクドラッグ。

Copyright(C) 2008 Penn Spinfisher Custom by KG