Penn Spinfisher Custom 650SS ペン・スピンフィッシャー650SSカスタム FK
BACK

Penn Spinfisher 650SS Custom FK's
tuned by CCM & GAAR

SWBB入りで錆にも強く、滑らかな滑り出しです。

Copyright(C) 2008 Penn Spinfisher Custom by KG