Penn Spinfisher Custom 650SS ペン・スピンフィッシャー650SSカスタム FK
BACK

Penn Spinfisher 650SS Custom FK's
tuned by CCM & GAAR

非常に滑らかで軽い巻き上げを実現しています。

Copyright(C) 2008 Penn Spinfisher Custom by KG