Penn Spinfisher Custom 650SS ペン・スピンフィッシャー650SSカスタム FK
BACK

Penn Spinfisher 650SS Custom FK's
tuned by CCM & GAAR

CCM製インフィニット・アンチリバースを装着し逆転ガタは皆無です。

Copyright(C) 2008 Penn Spinfisher Custom by KG