Penn Spinfisher Custom Slammer |ペン・スピンフィッシャー・カスタム スラマー560
BACK

Penn Slammer 560 Custom
tuned by CCM

ペン・スラマー560、ライトな感覚のスピニングリールです。

Copyright(C) 2008 Penn Spinfisher Custom by KG