Penn Spinfisher Custom 650SS ペン・スピンフィッシャー650SSカスタム FK
BACK

Penn Spinfisher 650SS Custom FK's
tuned by CCM & GAAR

CCM製、低摩擦オシュレート加工、スムーズスライダーを装備。

Copyright(C) 2008 Penn Spinfisher Custom by KG